6 stappen van het scheidingsproces

𝗗𝗲 𝟲 𝘀𝘁𝗮𝗽𝗽𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝘀𝗰𝗵𝗲𝗶𝗱𝗶𝗻𝗴𝘀𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀

Maar al te goed realiseer ik me dat er veel op je af komt bij een scheidingsproces. De financiële afwikkeling, de nieuwe financiële situatie, waar ga je wonen? En alles wat er komt kijken bij het regelen van ouderschap nu jullie gescheiden gaan leven.

Het is daarom belangrijk om duidelijke afspraken vast te leggen, waar jullie en de kinderen goed mee uit de voeten kunnen. Nu en in de toekomst! In deze blog beschrijf ik een duidelijke structuur, waarmee dit efficiënt en effectief te realiseren is. Met daarin alle aandacht voor de praktische zaken, maar natuurlijk ook voor alle emoties die een scheiding met zich mee brengt.

Stap 1: Het informatiegesprek

Het informatiegesprek bied ik kosteloos aan, een service van mijn kant. Enerzijds om met elkaar kennis te maken en vast te stellen of we een klik hebben om de samenwerking met elkaar aan te gaan. Anderzijds om een goed beeld te vormen van de hulp die jullie hierbij nodig hebben. Met daarbij aandacht voor jullie gezamenlijke en ook afzonderlijke belangen. Ik licht tijdens dit gesprek mijn werkwijze toe, alsook de fases van het scheidingsproces en ik geef een tijdsindicatie. Jullie bepalen zelf welk traject het beste bij jullie past.

Stap 2: inventarisatiefase

In deze fase inventariseren we wat er allemaal geregeld moet worden. Bijvoorbeeld: de verdeling van de woning en de inboedel, alsook jullie wensen voor de nieuwe situatie. Er wordt een begin gemaakt met het onderzoeken van alle opties. Ik begeleid bij het houden van overzicht en het opstellen van een stapsgewijze aanpak. De kinderen krijgen binnen het proces alle aandacht. Binnen deze inventarisatiefase stellen we samen vast wat jullie wensen en belangen zijn en waarover concrete afspraken gemaakt moeten worden.

Stap 3: Financiële fase

Op basis van de inventarisatie, ga ik aan de slag met de financiële berekeningen. Dit betreft maatwerkberekeningen, met jullie wensen, belangen en behoeften als uitgangspunt. Bij zeer complexe situaties zal, waar nodig, van externe expertise gebruik gemaakt worden. Deze berekeningen geven jullie inzicht in wat er in de nieuwe situatie onder aan de streep overblijft. Dit inzicht geeft de broodnodige rust en duidelijkheid en wordt dan ook zo snel als mogelijk opgeleverd.

Stap 4: Ouderschapsplan

Dé reden dat ik ooit ben gaan werken als scheidingsspecialist is omdat ik in de jeugdzorg heb kunnen zien wat de invloed op kinderen is als ouders niet meer als team kunnen samenwerken. Door ouderschap goed te regelen, voorkom je een vechtscheiding. Voor jullie zelf fijn, maar vooral voor de kinderen.

In het ouderschapsplan staat opgenomen wat jullie afspreken over:

  • hoe u de kinderen heeft betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan;
  • hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling), of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
  • hoe en hoe vaak u elkaar informeert over uw kind;
  • hoe u samen beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen, zoals de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Het vaststellen van een ouderschapsplan is wettelijk verplicht. Maar dat vind ik niet eens het belangrijkste. Ik gun jullie en jullie kinderen een prettig vervolg van de opvoeding, waarbij jullie optimaal samenwerken. Jullie blijven voor de kinderen uiteraard de allerliefste ouders van de hele wereld!

Overigens spreek ik zelf van een ouderschapsregeling. Omdat ook afspraken omtrent ouderschap maatwerk vergt. Een plan gaat uit van intenties, ik ga graag uit van werkbare afspraken, die voor jullie in het dagelijks leven goed toepasbaar zijn. Alle belangrijke aspecten binnen de opvoeding van jullie kinderen worden ingeregeld, zodat alles helder is en er zo min mogelijk frustraties ontstaan.

Indien gewenst maak ik ook tijd voor een gesprek(je) met jullie kinderen. Als neutraal persoon kan ik luisteren naar hun wensen en behoeften. De minimum leeftijd voor een kindgesprek is 5 jaar.

Stap 5: Juridische afhandeling

Alle gemaakte afspraken zullen door de scheidingsspecialist worden vastgelegd in de ’Vaststellingsovereenkomst Scheiding’, waar het ouderschapsplan aan wordt toegevoegd.

Zodra alle documenten zijn ondertekend, worden deze overhandigd aan een advocaat. De advocaat zal het gezamenlijk verzoekschrift indienen bij de rechtbank en de verdere afwikkeling van de scheiding verzorgen.

Stap 6: Nazorg

Nadat het traject naar tevredenheid is afgerond, bied ik jullie de mogelijkheid voor een kosteloos nazorggesprek. Dit gesprek vindt ongeveer 4 tot 6 maanden na de laatste afspraak plaats. Tijdens dit gesprek bekijken we hoe het met jullie en de kinderen gaat en of het gelukt is met alle regelzaken, bijvoorbeeld het aanvragen van toeslagen.

 

Wil jij meer weten over het scheidingsproces, wees welkom voor een kosteloos informatiegesprek bij Divorcespecialistamsterdam.nl. Te bereiken op 06-42841251, of neem contact op via info@divorcespecialistamsterdam.nl

Deel bovenstaande informatie gerust in je netwerk als je in je omgeving mensen kent die baat kunnen hebben bij een specialist die kan helpen bij een het goed regelen van alles dat komt kijken bij een scheiding.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *