Maatwerk voor uw scheiding

Wat is mediation?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zien zij die oplossing niet omdat ze zelf in het conflict verwikkeld zijn. Het is voor de meeste mensen lastig om in emotionele en stressvolle situaties besluiten te nemen. Toch horen deze emoties er gewoon bij, binnen mediation mag daar ook ruimte voor gemaakt worden. Ik neem geen standpunt in maar help de partijen om zelf een oplossing te vinden. Vaak blijkt dat er gezamenlijk een oplossing kan worden gevonden waarmee alle betrokkenen tevreden zijn.

Advies op maat van een scheidingsspecialist:

Van uw scheidingsspecialist krijgt u, naast een traject van mediation, tevens advies op maat op financieel, juridisch en fiscaal vlak. Ook levert ze maatwerk indien er kinderen betrokken zijn door een regeling met elkaar af te spreken waardoor de samenwerking als ouders prettig verloopt. Dat is in het belang van jullie als ouders en vooral in het belang van de kinderen. Een mediator mag u niet voorzien van advisering; ik als scheidingsspecialist zal u juist wél voorzien van advies op maat.

Nazorg

Nazorg hoort bij de service die de Divorce Specialist Amsterdam biedt. Zes maanden na ons laatste gesprek nodig ik u uit en hoor ik graag hoe het gaat. Dit bied ik aan als service behorende bij het traject en is daarom ook kosteloos.

Divorce Specialist Amsterdam biedt professionele en volledige begeleiding bij (echts)cheiding. Mediation ligt ten grondslag aan het traject, aansluitend daarop mag u van een scheidingsspecialist financieel maatwerk verwachten. Alles in begrijpelijke taal en bovendien voor een tarief dat gelijk ligt aan die van een mediator.

Er komt veel kijken bij een scheiding, Divorce Specialist Amsterdam ondersteunt u om overzicht te blijven houden. Van A tot Z wordt u meegenomen in het proces, vooraf aan ieder gesprek ontvangt u van de scheidingsspecialist wat ter voorbereiding nodig is. Dit terwijl u de regie blijft houden over de inhoud en de afspraken.

Gedurende de gesprekken mag naast zakelijke afspraken ook zeker aandacht zijn voor discussie, onenigheid en het conflict. Naast afscheid nemen van elkaar, gaan jullie uiteindelijk ook afscheid nemen van het conflict.

Indien er kinderen aanwezig zijn zal daar uiteraard alle nodige aandacht voor zijn. Als de kinderen over 10 jaar terugkijken op deze periode, zou het toch mooi zijn als ze dat met trots doen.

Wat mag u van mij verwachten

  • Een vlot proces waarbij jullie zo snel als mogelijk gezamenlijk tot optimale besluitvorming komen
  • Maatwerk op financieel vlak
  • Alle aandacht voor de kinderen
  • Begeleiding bij het maken van goede afspraken over de kinderen
  • Ruimte voor verbetering van communicatie en onderhandelingen
  • Ondersteuning bij het opstellen van het scheidingsconvenant
  • Het indienden van het convenant bij de rechtbank (zie kosten)
  • Aandacht voor ieders belangen, wensen en behoeften.
maatwerk bij uw scheiding door scheidingsspecialist

Werkgebied

Het werkgebied van Divorce Specialist Amsterdam ligt in en rond de regio Amsterdam. Ik beschik over gespreksruimten nabij het Vondelpark. Liever de deur niet uit? Ik kom in deze regio ook aan huis. Woont u wat verder weg? Schroom niet om mij alsnog te benaderen. Respectvol uit elkaar met aandacht voor ieders wensen, behoeften en belangen.

Respectvol uit elkaar
met aandacht voor ieders wensen, behoeften en belangen

Juridische procedure

Het komt vaak voor dat de emoties zo hoog opgelopen zijn dat partijen er samen niet meer uitkomen en kiezen voor een juridische procedure. Ieder een advocaat in de arm nemen is veel duurder, en bovendien komt men meestal uit op één winnaar en één verliezer. Met een beetje pech zelfs met twee verliezers. Het is uiteindelijk de rechter die bepaalt en niet jullie zelf (en daar hoeft u het niet altijd mee eens te zijn!). Door samenwerking met de Divorce Specialist bepalen jullie wel zelf wat jullie met elkaar af willen spreken. Jullie behouden de regie.

Het proces bij de Divorce Specialist Amsterdam werkt veel sneller en ook qua kosten scheelt het aanzienlijk ten opzichte van een advocaat, de kosten van de scheidingsspecialist worden namelijk gedeeld. Wilt u graag de regie in eigen hand houden en het samen met de ander oplossen? Dan biedt Divorce Specialist Amsterdam DE oplossing!

vrouwe justicia en scheiding

Divorce Specialist Amsterdam zorgt ervoor dat u in gezamenlijk overleg tot een aanvaardbare oplossing komt. De afspraken die gemaakt worden worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Neem contact met mij op voor een gratis informatiebijeenkomst!

Win-win situatie

De afspraken worden gemaakt in afstemming met elkaar, met respect voor elkaars wensen, belangen en behoeften. Namens u beiden wordt een scheiding aangevraagd bij de rechtbank.

Kosten

Graag geef ik u inzicht in wat de kosten zijn van het traject. Vaak hebben mensen in scheiding veel zorgen over geld, daarom geef ik u zo snel mogelijk duidelijkheid.

Tijd

Mediation bespaart veel tijd. Het conflict wordt heel wat sneller opgelost dan wanneer voor een juridische procedure gekozen wordt.

Één aanspreekpunt

Gedurende hele gehele traject hebt u maar één neutraal aanspreekpunt. In deze hectische periode is dat vaak erg rustgevend.

De kinderen

De kinderen staan centraal in de procedure. Indien er behoefte aan is worden zij ook uitgenodigd voor een (kosteloos) gesprek. Niet alleen over maar ook mét het kind kan gesproken worden.

Een nieuwe start

Middels de visie van mediation zoeken partijen samen naar een oplossing; mediation noemt men hierom ook wel toekomstgericht. Een nieuwe start!