Maak duidelijke afspraken
en ga goed voorbereid het huwelijk in

Te vaak blijkt tijdens een scheiding dat mensen niet weten waar ze nou eigenlijk voor getekend hebben bij de huwelijksakte. Hoe fijn is het om te weten waar u voor tekent? En dat er in duidelijke taal afspraken gemaakt worden die voor jullie van toepassing zijn?

Premarital mediation staat voor ‘voorhuwelijkse mediation’. Dat dekt wellicht niet geheel de lading. De term zou suggereren dat deze vorm van mediation slechts alleen bij een “voor” huwelijk functioneel zou kunnen zijn. Divorce Specialist Amsterdam biedt mediation voor én tijdens het huwelijk, maar ook samenwonen en geregistreerd partnerschap is geschikt voor premarital mediation. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van expertise op het gebied van het proces van mediation en de deskundigheid die u van een scheidingsspecialist mag verwachten.

Liefde maakt blind
Dat gezegde kent iedereen, toch? Zo tekenen velen blind een huwelijksakte, zonder er goed bij stil te staan waarvoor getekend wordt.
Één op de drie huwelijken (zo’n 35%) eindigt in een echtscheiding, voor niet gehuwde stellen is dat minstens zoveel. Om scheidingen te voorkomen biedt Divorce Specialist Amsterdam u mediation aan voordat u gaat trouwen óf wanneer u al getrouwd bent. Uiteraard ook geschikt voor als u gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

2 gouden ringen op bladzijde woordenboek

Uw relatie bekrachtigen door goede afspraken?
Een goed begin is het halve werk!

Hoe kunt u ervoor zorgen dat u bij de 65% gaat en blijft behoren die bij elkaar blijven? Daarvoor biedt Divorce Specialist Amsterdam u mediation aan waarbij aandacht is voor:

  • De zakelijke en juridische overeenkomst die u met elkaar aangaat. In begrijpbare taal afspraken vastleggen met elkaar in plaats van enkel alinea’s uit het burgerlijk wetboek. En daadwerkelijk begrijpen waar u verantwoordelijk voor bent na ondertekening, voor én na het tekenen van de huwelijksakte. Het wordt vaak vergeten dat ook ná het huwelijk of het geregistreerd partnerschap ook verantwoordelijkheden blijven bestaan. Denk hierbij aan gerechtelijke en vermogensrechtelijke gevolgen zoals alimentatie, bezittingen en pensioenen.
  • De relationele overeenkomst die u met elkaar aangaat. Wellicht dat het percentage scheidingen zo hoog ligt omdat er vooraf en tijdens de relatie weinig aandacht wordt besteed aan goede communicatie en afstemming. Welke behoefte, wensen en belangen heeft u? En uw partner? En hoe blijft u werken aan de kwaliteit van uw relatie? Het maken van duidelijke afspraken met elkaar staat een goed huwelijk niet in de weg, in tegendeel u weet wat u van elkaar kan en mag verwachten.
  • Ouderschap vormgeven. Indien jullie een kinderwens of kinderen hebben kan er ook stilgestaan worden bij het vormgeven van ouderschap. Binnen de relatie én eventueel na beëindiging van jullie relatie. U kunt denken aan afspraken over uw woon- en werklocatie, maar ook in welke vorm van omgang jullie zouden wensen indien jullie niet meer bij elkaar zouden blijven.

Just in case uw relatie niet blijkt te werken en jullie gaan uitkomen en besluiten te gaan scheiden, dan heeft u al afspraken gemaakt over het gevolg. Tijdens premarital mediation kunt u namelijk ook prima met elkaar afspreken wat u samen wilt afsluiten in het geval jullie uit elkaar gaan. Dan voorkomen jullie in een heftige periode met veel emoties van verdriet, boosheid en verwerking dergelijke afspraken alsnog te moeten maken. Met premarital mediation wordt nagestreefd om, mocht het onverhoopt misgaan, een conflict te voorkomen.

Neem contact met me op voor een kosteloos informatiegesprek!

Advies en mediation vóór het huwelijk of samenwonen

In mijn praktijk zie ik vrijwel dagelijks wat een scheiding met mensen doet. En hoewel gelukkig niet iedere relatie in een scheiding eindigt, is dit wel een realiteit waar rekening mee moet worden gehouden. Door mijn ervaringen met scheidingen, weet ik waar het niet goed kan gaan en waar de valkuilen liggen om te vervallen in een vechtscheiding. Deze ervaringen geven mij de mogelijkheid om toekomstig partners aan het begin van hun relatie of huwelijk te begeleiden en te adviseren om relatieproblemen te voorkomen of in ieder geval om daarmee om te gaan en de kans op een (vecht)scheiding zoveel mogelijk te beperken.