5 belangrijke thema´s om een scheiding goed te regelen met mediator

5 belangrijke thema´s om een scheiding goed te regelen met mediation

5 belangrijke thema´s om een scheiding goed te regelen met mediation. Ben jij op zoek naar een mediator die alle aandacht heeft voor;

  1. Financiële aspecten binnen een scheiding, denk hierbij aan de vermogensopstelling en de berekeningen voor partner- en/of kinderalimentatie.
  2. Fiscale aspecten binnen een scheiding, een goed beeld hebben van wat de fiscale gevolgen kunnen zijn, geen ´verrassingen´ achteraf.
  3. Juridische aspecten binnen een scheiding, weten wat de wet of de wettelijke kader zijn. Leidend is uiteraard wat jullie met elkaar afspreken.
  4. De kinderen tijdens en na de scheiding, voor mij was dit oorspronkelijk dé reden dat ik ben gaan werken als mediator en scheidingsspecialist. Ik gun het de kinderen dat ze twee ouders hebben die na de scheiding als ouders een team kunnen blijven vormen en samen kunnen werken. Zo min mogelijk schade.
  5. En uiteraard jullie eigen emoties! Die lopen toch door al bovenstaande aspecten en het scheidingsproces heen. Nu de emoties er toch zijn, laten we ze niet onder tafels of stoelen schuiven, maar benutten ten behoeve van het goed inregelen van jullie scheiding. Het klinkt misschien wat gek, maar achter de emotie zit een belang of een zorg. Het helpt om daar aandacht aan te geven zodat toegewerkt kan worden naar een goede overeenkomst en goede samenwerking, ook na de scheiding.

Momenteel ben ik zelf niet altijd in de gelegenheid de scheidingsbegeleiding uit te voeren. Gelukkig heb ik een netwerk van deskundige mediators om me heen, die net als ik aandacht hebben voor bovenstaande aspecten. Ik denk graag met je mee! Wat is voor jullie scheidingsproces belangrijk? De kinderen? De verdelen van de woning en planning van de woonsituatie? Mediation in het Engels?

Ben je op zoek naar professionele begeleiding bij je break-up of (echt)scheiding? Neem dan contact met me op via Divorcespecialistamsterdam.nl. Ook te bereiken op 06-42841251, of neem contact op via info@divorcespecialistamsterdam.nl

Deel bovenstaande informatie gerust in je netwerk als je in je omgeving mensen kent die baat kunnen hebben bij een specialist op het gebied van scheidingen.

English below

5 important themes to properly arrange a divorce. Are you looking for a mediator who has all attention for;

  1. Financial aspects, such as the statement of assets and the calculations for spousal and/or child maintenance.
  2. Tax aspects, having a good idea of ​​what the tax consequences can be, no ‘surprises’ afterwards.
  3. Legal aspects, knowing what the law or legal framework are. The most important is, of course, where you agree too with each other.
  4. The children, for me this was originally the main reason why I started working as a mediator and divorce specialist. The children deserve two parents who can be a team as parents during and after the divorce.
  5. And of course your own emotions! They go through all the above aspects during the separation process. Now that the emotions are there anyway, let’s not hide them, but use them for the purpose of properly arranging your divorce. It may sound a bit crazy, but behind the emotion there is an interest or concern. It helps to pay attention to this so that you can work towards a good agreement and good cooperation, also after the divorce.

At the moment I am not always able to help you out myself with your divorce. Fortunately, I have a network of experts, who, just like me, pay attention to the aspects above. I like to hear from you what is important for you! What is important for your divorce process? The kids? Dividing the house and planning the living situation? Mediation in English?

Are you looking for professional guidance during your break-up or divorce? Please contact me at Divorcespecialistamsterdam.nl. You can also be reache me on 06-42841251, or contact us at info@divorcespecialistamsterdam.nl

Feel free to share the above information in your network if you know people who need a specialist for their divorce.

 

 

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *