voorzittershamer met 2 grote en 2 kleine houten poppetjes

Nieuwe wet partneralimentatie per 1-1-2020

Eerst even een waarschuwing! De regels voor partneralimentatie gelden alléén als het jullie samen niet lukt om alimentatieafspraken te maken. Ik ga er vanuit dat dit jullie in een traject bij Divorce Specialist Amsterdam wél gaat lukken. Zolang jullie het met elkaar eens zijn over de alimentatie mag je alles met elkaar afspreken wat je wilt. Dan hoeven jullie dus niet naar de wet te kijken.
De partneralimentatie bedraagt maximaal 5 jaar. Of korter, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. Dan ontvangt een ex-partner alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde. Bent u bijvoorbeeld 8 jaar getrouwd geweest, dan moet u of uw ex-partner 4 jaar partneralimentatie betalen.

Er zijn 3 uitzonderingen op de nieuwe regels:
• Als u samen kinderen heeft, stopt partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.
• Heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar geduurd? En krijgt de ex-partner die alimentatie ontvangt, binnen 10 jaar AOW? Dan duurt de alimentatieplicht totdat de ontvanger AOW krijgt.
• Bent u geboren op of voor 1 januari 1970? Duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar? En krijgt u over meer dan 10 jaar pas AOW? Dan is de alimentatieduur 10 jaar.
Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn.

Nieuwe wet partneralimentatie per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 is de nieuwe wet partneralimentatie ingegaan. Deze nieuwe wet moet de partneralimentatie eerlijker, eenvoudiger en korter maken. Of deze regels ook voor jullie van toepassing zijn, hangt af van een aantal factoren.

Eerst even een waarschuwing! De regels voor partneralimentatie gelden alléén als het jullie samen niet lukt om alimentatieafspraken te maken. Ik ga er vanuit dat dit jullie in een traject bij Divorce Specialist Amsterdam wél gaat lukken. Zolang jullie het met elkaar eens zijn over de alimentatie mag je alles met elkaar afspreken wat je wilt. Dan hoeven jullie dus niet naar de wet te kijken.

Wet herziening partneralimentatie

De Wet herziening partneralimentatie heeft betrekking op de maximale termijn van de betaling van partneralimentatie. De herziening brengt een verandering aan op de maximale termijn van twaalf jaar die voorheen van toepassing was. Sinds 1 januari 2020 is de maximale alimentatietermijn de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. De beleidsmakers zijn tot deze keuze gekomen omdat ze van mening zijn dat een partneralimentatie van 12 jaar niet meer passend is in de huidige samenleving.

Wetswijziging partneralimentatie voor u van toepassing?

De datum dat het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank is ingediend is bepalend welke wet er wordt gehanteerd. In een situatie dat het echtscheidingsverzoek vóór 20 december 2019 bij de rechtbank is ingediend en de scheiding op 1 april 2020 definitief is, zal de oude regel gehanteerd worden. Bij echtscheidingsverzoeken die na deze datum ingediend zijn, is deze wetswijziging partneralimentatie wel van toepassing.

De nieuwe wet partneralimentatie heeft alleen betrekking op scheidende partners die niet in staat zijn om gezamenlijk tot passende afspraken te kunnen komen die betrekking hebben op deze bijdrage. Als je samen met je ex-partner hier goede afspraken over kunt maken, ben je hier uiteraard volledig vrij in. De rechter zal overigens wel naar deze afspraken kijken. Als de gemaakte afspraken niet als reëel worden gezien, zal de nieuwe wet partneralimentatie alsnog toegepast worden.

Uitzonderingen op de Wet herziening partneralimentatie

Er zijn 3 uitzonderingen op de nieuwe regels:
• Als u samen kinderen heeft, stopt partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.
• Heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar geduurd? En krijgt de ex-partner die alimentatie ontvangt, binnen 10 jaar AOW? Dan duurt de alimentatieplicht totdat de ontvanger AOW krijgt.
• Bent u geboren op of voor 1 januari 1970? Duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar? En krijgt u over meer dan 10 jaar pas AOW? Dan is de alimentatieduur 10 jaar.
Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn.

Deze alimentatieplicht zal vervallen als de ontvangende persoon gaat hertrouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen. Voor de volledigheid is het goed te vermelden dat de nieuwe wet alleen betrekking heeft op de partneralimentatie en géén invloed heeft op de kinderalimentatie.

Fiscale wijziging partneralimentatie

Naast het verkorten van de periode dat de ex-partner die de partneralimentatie ontvangt, wordt er een fiscale wijziging doorgevoerd. De fiscale aftrekbaarheid van de partneralimentatie zal immers stapsgewijs worden verlaagd. Dit kan als gevolg hebben dat de partneralimentatie opnieuw moet worden berekend met betrekking tot de draagkracht en wellicht moet worden verlaagd. Deze fiscale wijziging kan dus ook gevolgen hebben voor de ex-partner die wellicht hierdoor een lager bedrag zal ontvangen. Nu is de betaalde partneralimentatie nog aftrekbaar tegen maximaal 51,7%. Vanaf 1 januari 2020 wordt dit tarief stapsgewijs verminderd naar 37,05% in 2023.

Wist je dat de gemeente je kan verplichten om toch afspraken te maken over de partneralimentatie als je in de bijstand komt! Zij trekken zich er niets van aan dat jullie onderling andere afspraken hebben gemaakt. Dit is goed om te weten op het moment dat jullie afstand doen van partneralimentatie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *