pensioen bij scheiding

3 opties om Pensioen bij scheiding te regelen

3 opties om pensioen bij scheiding te regelen. Daar ga ik jullie in deze blog over informeren. Pensioen tijdens een scheiding bespreken, daar denken mensen vaak niet aan.  Het lijkt vaak nog zover weg en de complexiteit maakt het vaak niet het favoriete onderwerp. Weet je dat het vaak ook vergeten wordt te behandelen tijdens de scheiding? Ik geef mijn klanten graag inzicht in waar het over gaat, over welke bedragen hebben we het? Het kan over behoorlijke bedragen gaan en indien je overweegt er afstand van te doen, dan is het goed om te weten waar je precies afstand van doet. En wat zijn nou eigenlijk de mogelijkheden? Het leek mij handig daar eens een blog aan te weiden.

Deskundigheidsbevordering is een must om mijn kennis op peil te houden. Daarom een heb ik les gehad van Erik Beckers, de schrijver van het boek ‘pensioen voor dummies’ waardoor ik mijn klanten goed kan informeren over pensioenen tijdens het scheidingsproces. Voor als je je goed wilt verdiepen in pensioenen kan ik het boek overigens van harte aanbevelen.

Wat zijn de gevolgen voor pensioen bij een scheiding?

Ga je scheiden? Dan heb je mogelijk recht op een deel van het pensioen van je (ex)partner. En zo heeft je (ex)partner misschien op een deel van uw pensioen. Om welk deel gaat het en welke mogelijkheden zijn er om dat te verdelen?

Wanneer heb je recht op pensioen van je ex-partner?

Je hebt recht op een deel van het werknemerspensioen van je ex-partner als:

  • Je getrouwd was of geregistreerd partner van elkaar bent geweest of als je een samenlevingsovereenkomst had en je partner heeft je aangemeld bij zijn of haar pensioenuitvoerder. Dit kan een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar zijn. Soms is aanmelding niet nodig en wordt je automatisch als partner gezien.
  • Je ex-partner in loondienst heeft gewerkt en via de werkgever pensioen heeft opgebouwd tijdens de periode dat je samen was..
  • Hetzelfde geldt ook andersom: je ex-partner heeft recht op een deel van jouw werknemerspensioen als bovenstaande voorwaarden gelden.

3 opties om pensioen bij scheiding te regelen:

Optie 1: Verevenen

Als jullie geen afspraken maken, hebben jullie wettelijk beiden recht op de helft van elkaars ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de periode dat jullie getrouwd/geregistreerd partner zijn. Dit wordt ook wel verdelen genoemd. Bij de scheiding kunnen jullie ook een andere verdeling afspreken. Je geeft dit door aan de pensioenuitvoerder, zodat deze de afspraken kan verwerken. Let op! Dit kunnen meerdere pensioenuitvoerders zijn en niet alle pensioenuitvoerders werken mee aan afwijkende afspraken. Het pensioen gaat in op het moment dat degene op wiens naam het pensioen staat met pensioen gaat.

Het pensioen verevenen

De pensioenuitvoerder van je ex-partner betaalt jouw deel van het pensioen aan jou uit vanaf het moment dat je ex-partner met pensioen gaat. En jouw pensioenuitvoerder betaalt jouw ex-partner zijn/haar deel van uw pensioen uit als u met pensioen gaat.

  • Het pensioen gaat in vanaf het moment dat je ex-partner beslist om het pensioen in te laten gaan. Uitgaande van de pensioensopbouw van je ex-partner.
  • Als je ex-partner vóór pensioendatum overlijdt heb je géén recht meer op het deel van het ouderdomspensioen van je ex-partner.
  • Als jij overlijdt krijgt je ex-partner alsnog het deel van het werknemerspensioen waar jij recht op zou hebben. Je ex-partner heeft dan geen recht meer op jouw deel van het ouderdomspensioen.

Optie 2: Conversie

Je kunt het ouderdomspensioen ook ‘omzetten’ in plaats van verdelen. Dit heet conversie. Je hebt dan een eigen ‘pensioenpotje’ ter hoogte van het deel van het ouderdomspensioen dat uw ex-partner heeft afgestaan. Deze keuze is definitief en kan niet worden teruggedraaid. Het pensioen gaat in op het moment dat jezelf met pensioen gaat.

Conversie van het pensioen

De pensioenuitvoerder van je ex-partner verdeelt het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen dat je ex-partner heeft opgebouwd toen jullie samen waren in twee afzonderlijke pensioenaanspraken: één voor jou en één voor je ex-partner, twee aparte pensioenpotjes dus.

  • Het pensioen gaat in vanaf het moment dat jij met pensioen gaat. Wat je ex-partner doet, heeft geen invloed.
  • Als je ex-partner vóór pensioendatum overlijdt gebeurt er niets, het partnerpensioen waarop je recht had is bij conversie omgezet naar ouderdomspensioen op jouw naam. Dat heeft geen invloed. Jij behoudt je eigen deel van het ouderdomspensioen. Je krijgt het deel dat je bij de scheiding aan je ex-partner hebt gegeven niet terug.
  • Als jij overlijdt blijft het pensioen voor jouw ex-partner bestaan. Je ex-partner krijgt niet ook jouw deel van het pensioen.

Optie 3: Niet verdelen

Je kunt ook besluiten het ouderdomspensioen niet te verdelen. Je kan dan later geen aanspraak meer maken op een deel van het ouderdomspensioen van je ex-partner. De afspraak om niet te verdelen moet schriftelijk zijn vastgelegd en na scheiding doorgegeven worden aan de pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder moet hiermee akkoord gaan.

Wil je zaken doorgeven aan de pensioenuitvoerder(s) na scheiding? Dan kan je dit tot twee jaar na de scheiding regelen, er zijn geluiden dat deze termijn ingekort wordt naar 6 maanden. Gebruik voor het informeren van de pensioenuitvoerders het ‘Mededelingsformulier in verband met de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’ van de Rijksoverheid.

Als het ouderdomspensioen na verdeling voor de ex-partner minder is dan €503,24dit bedrag (2021) per jaar, is er geen recht op verdeling. Bron: Rijksoverheid.nl

 

Tot zover het ouderdomspensioen welke wordt verdeeld vanuit de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS). Denk je er bij scheiding ook aan om Partnerpensioen goed te regelen? De Pensioenwet (PW) regelt het partnerpensioen oftewel bijzondere nabestaandenpensioen.

 

Partnerpensioen

Welk deel van het partnerpensioen wordt verdeeld?

Als je ex-partner overlijdt, kan je recht hebben op bijzonder partnerpensioen. Dit geldt alleen als je volgens het pensioenreglement ook echt als partner wordt beschouwd en als het partnerpensioen van je ex-partner op opbouwbasis was of als deze op risicobasis was verzekerd en in het pensioenreglement bij ontslag een automatisch recht op uitruil is geregeld waardoor een partnerpensioen verzekerd blijft. Als het partnerpensioen op risicobasis was en geen automatisch recht op uitruil is geregeld, kom je niet in aanmerking voor bijzonder nabestaandenpensioen.

Jij en je ex-partner konden er ook voor kiezen om de waarde van het opgebouwde nabestaandenpensioen tijdens de relatie om te zetten in een eigen ouderdomspensioen. Je ontvangt dan sowieso een hoger ouderdomspensioen, ongeacht of je ex-partner nog in leven is of niet.

Meer uitleg over nabestaandenpensioen en de termen die daarbij gelden vindt je op de pagina van NIBUD, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

Ik raad mijn klanten aan goed na te vragen bij de pensioenaanbieders wat er is opgebouwd en naar de mogelijkheden van verdelen of splitsen. Tevens om een met DIGID in te loggen op https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/

Voor dit artikel heb ik naast eigen kennis gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

Voor degene die op het punt staat te scheiden of collega’s in het veld, op de website van fpvi.nl staat veel interessante literatuur over alles rondom scheiden en pensioenen.

 

Wil jij meer weten over pensioen bij scheiding, wees welkom voor een kosteloos informatiegesprek bij Divorcespecialistamsterdam.nl. Te bereiken op 06-42841251, of neem contact op via info@divorcespecialistamsterdam.nl

Deel bovenstaande informatie gerust in je netwerk als je in je omgeving mensen kent die baat kunnen hebben bij een specialist die kan helpen bij een het goed regelen van alles dat komt kijken bij een scheiding.

#pensioenbijscheiding #WVPS #nabestaandenpensioen #partnerpensioen #ouderdomspensioen #conversie #verevening #fpvi #NIBUD #uitelkaar #divorcespecialistamsterdam #ouderschapnascheiding #ouderschaptijdensrelatie #premaritalmediation #loveislove #oudersblijvennascheiding #dekinderenscheidenmee #scheiding #modernfamily #nieuwsamengesteldgezin

.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *